HiWind

Virtuele Windtunnel

Virtuele windtunnels zijn computer simulatiemodellen waarbij een werkelijke windtunnel wordt nagebootst. HiWind gebruikt deze virtuele windtunnels om van wielrenners de aerodynamische eigenschappen te meten onder verschillende houdingen. 

Hiervoor worden 3D scans gemaakt van een wielrenner onder verschillende fietshoudingen. Deze 3D beelden worden in de virtuele windtunnel geplaatst en wind wordt aan één kant de windtunnel ingeblazen. Krachten op de wielrenner worden gemeten en de diverse aerodynamisch eigenschappen worden berekend. Ook worden figuren van windprofielen gemaakt.

Werkwijze

Het bepalen van je aerodynamische eigenschappen gaat in vier stappen. De eerste stap, maken van 3D scans, gebeurt op één van onze locaties. Bij meer dan vijf deelnemers kan HiWind ook ergens anders naar toe komen. Een ruimte van minstens 4×4 meter en goed licht is wel essentieel. 

De andere stappen voert HiWind uit op onze high-performance computer. Binnen een week na de 3D scanning, zijn alle analyses klaar en worden de resultaten in een overzichtelijk rapportage toegestuurd. 

De vier stappen:

  1. Maken van 3D scans. Met behulp van onze 3D scanners wordt een volledige weergave van jezelf op je fiets gemaakt. Afhankelijk van het gekozen pakket, worden twee of drie fietsposities gescanned. Scannen met voorbereiding duurt ongeveer 45 minuten. De scan zelf duurt ongeveer 5 tot 10 minuten; je moet dan zo stil mogelijk zitten.
  2. Het bewerken van de 3D scan. Scans hebben altijd een handmatig controle en bewerking nodig. De fietsstandaard en andere kleine onregelmatigheden worden weggehaald. Ook moet de 3D scan “water tight” gemaakt worden. 
  3. Windtunnel experiment. De opgeschoonde 3D scans worden in de virtuele windtunnel geplaatst. Rekentijden voor  één houding zijn rond de twee uur (op onze i9 64GB high-performance computer).
  4. Analyse en rapportage. Resultaten van de windtunnel experimenten worden in figuren, tabellen en tekst tot een rapportage verwerkt.

Rapportage

Het meten van de aerodynamische eigenschappen gebeurt met onze virtuele windtunnel. Naast het bepalen van je aerodynamisch weerstand CdA onder verschillende fietshoudingen, worden ook figuren met wind en drukprofielen bepaald. De rapportage bevat ook aanbevelingen om je aerodynamica te verbeteren.

Hier enkele pagina’s van de rapportage als voorbeeld: